OSNOVNI PODATKI

Župnija Šmarje - Sap ima izjemno bogato zgodovino, saj je cerkev Marijinega rojstva najstarejša cerkev v občini Grosuplje. Prvič je bila omenjena že leta 1228, po nekaterih virih pa je bila župnija Šmarje ustanovljena že leta 1058. Sedanja cerkev je grajena v stilu romanske triladijske bazilike. Nove oboke in prezbiterij je dobila konec 15. stoletja. Z obzidjem je služila tudi kot protiturški tabor, od katerega je viden samo še en stolp, imenovan Turenček. K župniji Šmarje - Sap sodijo tri podružnične cerkve: cerkev sv. Magdalene na Magdalenski gori, cerkev sv. Mohorja in Fortunata na Selih pri Šmarju in Povišanje sv. Križa v Tlakah.
Župnik: dr. Bojan Korošak
Naslov: Župnija Šmarje - Sap, Lahova 2, 1293 Šmarje – Sap
Telefon: 01/787-58-62
Elektronski naslov: zupnija.smarje.sap@t-2.net
Urnik sv. maš: ob nedeljah ob 8.00 in 10.00 (glede ure sv. maše za posamezne dneve poglejte tekoča oznanila)
Uradne ure: uro pred večerno sv. mašo
Matična številka: 1349228
Davčna številka: 53442903
Številka poslovnega računa: 0202-2025-3130-966 (odprt pri banki: NLB, Taborska 3, 1290 Grosuplje) in 0310-8100-0651-514 (odprt pri banki: SKB, Taborska 3, 1290 Grosuplje)
Leto prve omembe župnije: 1228
Število župljanov: 3800