Avtor: zusmarjesap1 Objavljeno: 31. 03. 2019

NOVI IZREDNI DELIVCI SVETEGA OBHAJILA

S soglasjem - seveda s predhodnim posvetom ter poizvedovanjem in pridobivanjem predlogov in soglasij spodaj omenjenih kandidatov - in na željo Župnijskega pastoralnega sveta naše župnije skupaj z župnikom, je bila na nadškofijski ordinariat oddana prošnja za pooblastilo oziroma za dovolitev za izredno delitev svetega obhajila v naši župniji sledečim možem:  
  • Janez Dolinar, roj. 17. 8. 1981, dr. medicine, stan. Gregorčičeva 13,
  • Boštjan Kmet, roj. 10. 10. 1981, mag. farmacije, stan. Trdinova 8,
  • Bojan Polajžer, roj. 2l .4. 1982, inž. varstva pri delu, stan. Veliki vrh 100,
  • Luka Štrubelj, roj. 4. 7. 1980, dr. znanosti, stan. Ljubljanska 70,
  • Marjan Štrubelj, roj. 4. 5. 1954, strojni tehnik, stan. Ljubljanska 70.
Z odlokom št. 276/19 z dne 19. 3. 2019 jim Nadškofijski ordinariat v skladu z določbami cerkvenega zakonika podeljuje pooblastilo deliti sveto obhajilo. Ob umestitvi v to službo so bili delivci obhajila, ki so že poučeni o liturgičnih predpisih delitve svetega obhajila, med obredom med mašo uvedeni v to službo. Župnija toplo pozdravlja nove delivce obhajil in se jim zahvaljuje za njihovo požrtvovalno pomoč.
Kdo so pa so sploh delivci obhajil in katera je njihova naloga? Služba izrednih delivcev obhajila ima svoje korenine v prvih stoletjih krščanstva, ko so določeni verniki laiki opravljali nalogo hranjenja in deljenja evharistije. Redni delivci obhajila so škofje, duhovniki in diakoni. Izredni delivci pa so laiki, ki imajo spoštljiv odnos do svete evharistije, do cerkvenih predstojnikov, ki so pripravljeni služiti bližnjemu, se v javnosti zavzemati za krščanske vrednote in vzorno opravljati svoj poklic. Stari morajo biti vsaj 21 let in imeti zgledno urejeno družinsko in zakramentalno življenje ter morajo biti poučeni o pristojnostih in dolžnostih službe.
V izogib morebitnim težavam in nesporazumom pri delitvi svetega obhajila naj v dogovoru in v imenu vseh delivcev obhajil v šmarski župniji zapišem nekaj o pristopanju k svetemu obhajilu. Poleg tega, da se moramo na srečanje z Gospodom v obhajilu pripraviti z obuditvijo vere v Njegovo ljubezen in navzočnost pod podobo kruha ter pristopiti s pravim namenom, se pravi, da se združimo z Gospodom, da prejmemo hrano in moč - milost, za življenje po veri, da vztrajamo v dobrem ..., naj bi bilo to srečanje spoštljivo in v največji zbranosti. Eno uro pred obhajilom je zapovedan post (razen vode), to pomeni nobenih zvečilnih gumijev in drugega med sveto mašo, sploh pa ne med obhajilom, primerno prekrižane in dvignjene roke ali primemo odprta usta za lažje deljenje obhajila. Otroci, ki še niso pristopili k prvemu obhajilu, naj imajo vsi na prsih prekrižane roke, da bodo delivci obhajila lahko vedeli podeliti blagoslov in ne obhajila. Hostijo je treba zaužiti pred delivcem obhajila (vidno!) ne med hojo v klop ali sami klopi. V dogovoru z vsemi delivci obhajil se bodo brezglutenske hostije delile samo pri obhajilu v sredini cerkve in ne več na moški ali ženski strani cerkve. To je bilo samo nekaj misli ob delitvi obhajila, šmarska župnija pa toplo podravlja nove delivce obhajila, se jim zahvaljuje za njihovo pripravljenost ter jim želi vse dobro v tej lepi cerkveni službi.
Ob posebnem obredu uvedbe izrednih delivcev obhajila, ki je bil na veliki četrtek med sv. mašo, je g. Boštjan Kmet v imenu novih delivcev dejal:
Ko smo na predlog vas, župljanov, dobili vprašanje glede pripravljenosti postati izredni delivci obhajila, se je vsak izmed nas vprašal: "Jaz? Sem vreden deliti Boga?" In naš odgovor - Bog, če hočeš ti, hočem tudi jaz.
Z gospodom župnikom smo opravili uvajanje v to službo. Takrat nam je bilo bolj ali manj vse jasno (za razliko od zdajle). Gotovo pa se bodo pojavila dodatna vprašanja in dvomi, zato prosimo tudi za vašo podporo.
Danes, na veliki četrtek, ko je Jezus ustanovil zakrament evharistije, smo pred vami in se vam zahvaljujemo za izkazano zaupanje.
Kakor je kruh pripravljen iz številnih zmletih žitnih zrn, kar je znamenje edinosti v Cerkvi, je tudi Cerkev sestavljena iz številnih posameznikov, ki stremimo k duhu edinosti. S to zavestjo smo tu z veseljem, ponižnostjo in pripravljenostjo deliti Jezusa in širiti njegovo Ljubezen.