MLADINSKA SKUPINA

Zelo pomemben del naše župnije predstavljamo mladi (birmanci, dijaki in študenti), ki delujemo v različnih skupinah. Občasno se srečujemo z namenom poglabljanja verskih tem ali drugih aktualnih tematik. Ko se nam ponudi priložnost ali porodijo nova vprašanja, na katera sami nimamo vseh odgovorov, medse povabimo tudi goste, npr. gospoda župnika ali naše odrasle župljane.
Med najbolj aktivnimi je animatorska skupina. V njej odkrivamo in spoznavamo poslanstvo animatorja. Preko različnih dinamik in metod se poskušamo čim več naučiti, da lahko znanje uporabimo tudi v praksi. Naš najpomembnejši projekt je šmarski oratorij, ki se ga zadnja leta udeležuje že okoli 140 otrok in 40 animatorjev.
Tisti starejši in zato modrejši radi pomagamo gospodu župniku pri pripravi birmancev na prejem sv. birme. Večkrat smo skupaj z njimi pripravili žive jaslice. Smo tudi zvesti sodelavci sv. Miklavža pri njegovi povorki. V adventnem času pripravljamo adventni sejem, za materinski dan pa izdelamo skromna darila za šmarske mamice.