KAPELICE

MALI VRH
Kapelico Srca Jezusovega na Malem Vrhu je ob koncu prve svetovne vojne postavil Franc Strežek – Pavličkov, zato je dobila ime Pavličkova kapelica. Do leta 1945 je v kapelici stal kip Srca Jezusovega, ki je takrat stal toliko, kolikor je bila tedaj vredna ena krava. Ko so neznanci odnesli kipa na Sapu in v Šmarju, je oče ta kip vzel domov. Ko pa je bilo videti, da ni več v nevarnosti, ga je nesel nazaj. Vzela ga je že prva noč. Kasneje je bil ukraden še en kip, zato je kapelico krasila slika. V devetdesetih letih pa so kapelico obnovili vsi vaščani, kip Srca Jezusovega pa odkupili od tedanjega župnika Jožeta Mrvarja, ki ga je našel v župnišču in jim ga tudi ponudil. Tedaj je kapelica postala vaška, ne več Pavličkova.
 
 
 
TLAKE
Kapelica pri Treh Križih je eno najznačilnejših v župniji Šmarje - Sap. Njena posebnost je visok križ, ki izhaja iz sredine oltarja, predre streho in se dviga še 4 metre visoko nad njo. Ob kapelici stojita še dva velika križa, na vsaki strani eden. Predstavljata križa z levim in desnim razbojnikom, celota križev s kipi v naravni velikosti pa predstavlja Kalvarijo. Na spodnjem delu srednjega križa stoji na preprosti konzoli lesen Marijin kip. Na sprednji strani oltarne mize je naslikan motiv božjega groba z mrtvim Kristusom. Na stenah so poslikave prizorov iz križanja – tri postaje križevega pota. Za oltarjem je mesto Jeruzalem s palmama ob robu, na svodu pa je kronanje Device Marije v nebesih. Na leta 2009 obnovljeni fasadi so freske Žalostne Matere Božje z mrtvim sinom v naročju, sv. Peter in Kristusov vnebohod.
 
ŠMARJE
Sredi Šmarja je do leta 1954 stala kapelica s kipom Marije z Jezusom. Pri tej kapelici se je ob procesiji sv. Rešnjega telesa vse do druge svetovne vojne bral četrti evangelij (prvi se bral v cerkvi, ostala dva izmenično pri drugih šmarskih kapelicah: Pri treh križih in na Malem Vrhu oz. na Podgorici in Sapu), dandanes se tu bereta drugi in četrti evangelij (prvi se bere v cerkvi, tretji pa pri Štihovem križu čez avtocesto). Nato so neznanci kapelico porušili, kip pa razbili. Šele l. 1994 je pri cerkvi zrasla nova šmarska kapelica. Zanjo so se odločili svojci žrtev vojnega in povojnega nasilja. Seznam pobitih je vklesan na marmorni plošči. Pri vhodu kapelice je marmornat križ, pod njim pa položena žara s prstjo iz Teharij, Kočevskega Roga in še dveh drugih grobišč. Kip Brezmadežne je bil narejen po naročilu, plačala ga je Pavla Ferbežar. Iz Italije ga je pripeljala skupaj z Metodo Levstik, sestro pokojnega šmarskega župnika Marka Levstika.
 
SAP
Kjer se cesta iz Šmarja odcepi za Lipoglav, stoji kapelica na Sapu ali Koščakova kapelica. Kdaj je bila postavljena, se ne ve več. Nekateri trdijo, da je stara že čez tristo let. V kroniki piše, da jo je 12. 7. 1891 blagoslovil knezoškof Missia. V kapelici je stal kip Kristusa, ki pa je bil po vojni razbit. Nekaj časa je bila v njej samo slika, pozneje pa so jo obnovili in tedaj so vanjo postavili kip Brezmadežne, ki ga je dobil Miklavžev Jože v nekem samostanu. Tedaj je kapelica dobila tudi ime Marija ob poti. Stoji v zaprti leseni zastekljeni niši. Notranjost kapelice je belo pobarvana. Na sredi stropa je napis IHS, po kotih pa so paroma naslikani angelci. Kapelica je bila l. 2020 povsem obnovljena. G. župnik Bojan Korošak jo je blagoslovil 4. oktobra.
 
PODGORICA
Ob cesti iz Šmarja proti Podgorici, na križišču za Paradišče, stoji kapelica sv. Antona Puščavnika. Na tem mestu je bil 12. maja 1935 postavljen evharistični križ z namenom, da bi pozneje postavili kapelico, ki bi služila za oltar pri procesijah sv. Rešnjega telesa. Kapelico so potem vaščani Podgorice s prostovoljnimi prispevki tudi postavili. Po drugi svetovni vojni je bila precej  zanemarjena, l. 1979 pa so Jerajevi in Ambrožičevi poskrbeli za obnovo. Ob ponovni obnovi l. 1993 je dobila tudi freske na zunanjščini. Na levi steni je naslikana Marija Kraljica z Jezuščkom v naročju, na zadnji Marija Magdalena in na desni Jezus na Oljski gori. V trikotnem čelu je na napisnem traku izpisan Kristusov monogram, nad njim pa trikotnik kot simbol božjega očesa in golob. Nad stebričkom na desni strani kapelice je obešen bronast zvonček. Od kapelice je lep razgled na Šmarje - Sap, Paradišče, Podgorico in vso Grosupeljsko kotlino.
 
PARADIŠČE
Pri Matkovi domačiji stoji Matkova kapelica. Matkovi (s priimkom Potokar) so se priselili konec 19. Stoletja iz Brezja pri Grosupljem. Ker se je neprijetna zadeva, zaradi katere je Matkov oče odšel iz Brezja, srečno iztekla, je skupaj z Lukatovim očetom (Tonetom Perčičem) postavil kapelico. Blagoslovljena je bila 20. decembra 1891. Posvečena  je Brezmadežni – Lurški Mariji (kip Marije ima pod nogami kačo). Med drugo svetovno vojno in po njej so tudi pri Matkovih imeli kip spravljen na varnem – v »hiši« (=glavnem stanovanjskem prostoru svoje kmečke hiše), kjer so se zbirali k molitvi. Ob novi maši vaščana Alojza Štrublja leta 1947 je bil kapelica obnovljena. Tedaj so pri njej imeli tudi litanije Matere Božje, kot je to ob novih mašah navada. Ponovno so kapelico obnovili ob novi maši Matkovega Toneta (Antona Potokarja) leta 1975, ob novi maši Toneta Perčiča leta 1981 pa je bila prebeljena. Nad vhodom je plošča z napisom: MATI KRISTUSOVA IN NAŠA MATI – PROSI ZA NAS. Na levi zunanji steni je še vedno lepo vidna freska evangelista Marka, na desni strani pa je zaradi zaraščenosti slabše ohranjena freska sv. Magdalene. Ker je bila Matkova parcela z domačo hišo prodana, kapelica propada.
 
SELA
Na začetku vasi, takoj za cerkvijo, stoji vaška kapelica s kipom Matere Božje. Ker Marija stoji na kači, je to kip Brezmadežne. Kip, ki je stal v kapelici pred njo, so nekoč med igro razbili otroci. Po tistem je v kapelici visela samo slika. Sedanji Marijin kip je od doma prinesla Krivčeva mama, ki se je primožila k Anzelnu iz Podgorice. Nad vhodom je trikotna niša, v njej pa naslikano Božje oko. Koliko je kapelica stara, se ne ve. Leta 1982 sta jo obnovila vaščana Šparovčev Rude in Jožefov Janez. To je bila tudi izpolnitev zaobljube za srečno vrnitev domov in internacije v Italiji.
 
 
 
 
 
VINO
Kapelica Matere Božje v Vinu je bila postavljena pred drugo svetovno vojno, obnovili pa so jo leta 1986. Dokler so mrliča na pokopališče vozili s konji, so se od njega poslovili pri tej kapelici.
 
Vir:
ŠTRUBELJ, Lojze. 1992. Iz prakorenin v drevo današnjih dni: (Šmarska kotlina od prazgodovine do sedanje župnije). Šmarje - Sap: Župnijski urad Šmarje – Sap.
Naše kapelice: v župnijah občine Grosuplje. 2010. Boris Kuhar (ur.). Grosuplje: Univerza za tretje življenjsko obdobje.