BIBLIČNA SKUPINA

V pridigah pri nedeljskih mašah nas naš g. župnik pogosto nagovori z zanimivimi in strokovno poglobljenimi razlagami svetopisemskih odlomkov. Zato smo ga farani že kmalu po prihodu v našo župnijo prosili, da bi svoje znanje delil z nami v biblični skupini. Rad nam je ustregel. Tako se vsak drugi torek že deseto leto od oktobra do junija srečujemo in poglabljamo vedenje o knjigi vseh knjig. Trenutno nas je okrog dvajset članov in upamo, da se nam bo še kdo pridružil. Lepo povabljeni!

Na srečanju najprej prisluhnemo razlagi svetopisemskega besedila z zgodovinskega, jezikovnega in teološkega vidika. Začeli smo s petimi Mojzesovimi knjigami, nadaljevali z ostalimi knjigami Stare zaveze, Evangeliji in Apostolskimi deli; trenutno nas nagovarjajo pisma apostola Pavla. V starozaveznih besedilih smo se trudili premostiti časovno, kulturno in krajevno razdaljo. V Novi zavezi pa nas svetopisemski pisci učijo  pristnega krščanskega življenja. Že velikokrat slišana (in preslišana) besedila zaživijo v novi, globlji vsebini. Gospod župnik nas spodbuja, da bi jemali Sveto pismo večkrat v roke in o prebranem razmišljali in tudi živeli.