MOLITVENA SKUPINA

Molitvena skupina se med veroučnim letom srečuje enkrat tedensko v veroučni učilnici.  Ob torkih ima srečanja ob 18. uri, v tednih, ko je ob torkih biblična skupina, pa so srečanja ob petkih po sv. maši.
Šmarska molitvena skupina je nastala kot nadaljevanje tečaja »Preprečevanje padcev v starosti«, organiziranega po navodilih Inštituta Antona Trstenjaka. Tečaj je v veroučni učilnici obiskovalo štirinajst žena, ki so se odločile, da druženje nadaljujejo v molitvenih srečanjih. Prvo srečanje skupine je bilo 22. 2. 2012. Tečajnicam so se nato pridružile še druge žene.
Molitvena skupina želi v župniji združiti pomen svetopisemskih sester Marije in Marte iz Lukovega evangelija (Lk 38-42). Pri molitvenih srečanjih skupina prevzame vlogo Marije, ki je sedla h Gospodovim nogam.  Po vzoru vestne gospodinje Marte pa žene občasno postorijo kaj koristnega za župnijo. Za spoštljiv potek molitve je skupina pripravila molitveni pripomoček »Za Bogom najraje Marijo častim«. Z naslovom brošure skupina sporoča, da se v molitvi obrača k šmarski zavetnici,  Brezmadežni Devici Mariji, zvesti Božji priprošnjici.
Molitvenih srečanj se udeležuje od dvajset do trideset žena. Z molitvijo rožnega venca, petjem cerkvenih ljudskih pesmi, branjem križevega pota in druge duhovne literature skupina prosi, slavi in se zahvaljuje. Posamezna srečanja se oblikujejo glede na cerkveno leto in na potrebe v župniji. Veliko se moli za mladino, predvsem za prvoobhajance in birmance, pa za bolne in ostarele, za duhovne poklice ter za osebne  prošnje vernikov in samih udeleženk. Duhovni vodja skupine je gospod župnik. Z mesečnimi duhovnimi nagovori pomaga skupini hoditi po pravi poti.
Poleg rednih tedenskih srečanj, pripravi molitvena skupina še molitveno uro na vsako prvo soboto v mesecu, na dan celodnevnega češčenja (8. septembra) pa poskrbi za celodnevno prisotnost pred Najsvetejšim; na Dan državnosti (25. junija) pripravi molitveno uro za domovino; organizira nedeljske molitvene pohode po soseskah župnije; vsaj enkrat na leto organizira romanje v znano romarsko središče.
Žene vsako leto pripravijo pogostitev za ostarele, ob božičnih praznikih pa se jih spomnijo z voščilnicami.
Čista učilnica, urejena Marijina kapelica v Šmarju, negovane rože okoli cerkve, dobro pecivo in vestno fotografiranje ob posebnih dogodkov (ter še kaj) je delo udeleženk molitvene skupine, ki tako prevzamejo vlogo svetopisemske Marte.  
Ženam, ki se udeležujejo srečanj molitvene skupine, je dragoceno tudi to, da si v molitvi in pogovoru delijo svoja bremena in svoje radosti ter se  poveselijo ob prazničnih priložnostih.
V cerkvi je na  oglasni deski nad stojalom z lučkami pritrjen nabiralnik z napisom »Molitvene prošnje«. Molitvena skupina za prošnje iz nabiralnika moli na svojih srečanjih. Na prvo soboto v mesecu se prošnje simbolično položijo na oltar v priprošnjo šmarski Mariji in  Jezusu pri mašni daritvi.