Avtor: zusmarjesap1 Objavljeno: 11. 08. 2019

JEZUS ODREŠENIK, ZDRAVITELJ IN REŠITELJ

Kaj to pomeni? Česa me Jezus rešuje in kako to vpliva na moje življenje? V tradicionalnem smislu nas rešuje osebnih grehov in vplivov izvirnega greha, ki vključujejo nevednost, slabotno voljo, zmedena čustva, telesne bolezni in smrt. Nekaj te svobode se bo razkrilo šele po naši telesni smrti. Toda dogajanje se je že začelo: "Božje kraljestvo se je približalo." Jezus nas želi osvoboditi telesnih bolezni - vseh bolezni, ki nas uničujejo ali nas ropajo človeškosti -,  da bi nam dal novo življenje, nov odnos ljubezni in edinost z 0četom.
To je osupljivo sporočilo vesele blagovesti. Nevarno je in je vedno bilo, da ta vest ostane zgolj nauk, resnica, ki jo je treba verjeti. V resnici pa je ozdravljenje praktična uporaba krščanskega oznanila zveličanja; vera, da nas hoče Jezus rešiti osebnih grehov ter duševnih in telesnih bolezni. Če  torej hočemo razumeti krščanski pogled na ozdravljenje, moramo globlje prodreti v pomen stavka "Jezus rešuje", v smisel njegovega in našega poslanstva.
Jezus Odrešenik
Hebrejci so pripisovali velik pomen izbiri imena za novorojenčka. Ime je pogosto nakazovalo vlogo, ki naj bi jo imel otrok v družini ali zgodovini izvoljenega božjega ljudstva. lzaijevega sina, na primer, so imenovali "Šeár Jašúb", kar pomeni "ostanek se bo vrnil". Njegovo ime je bilo znamenje upanja, da se bodo lzraelci ob svojem času vrnili iz izgnanstva in bo konec kazni. Podobno je tudi Janez Krstnik dobil ime po božjem navodilu, saj naj bi nakazovalo, da je bil posebej izbran za edinstveno vlogo, da bo svoje ljudstvo pripravil na Odrešenikov prihod.
Torej ni čudno, da si je Bog, ko je prišel živet med nas, izbral ime, ki je nakazovalo, kdo je in kakšno bo njegovo poslanstvo. Angel Gabriel se je prikazal Mariji, rekoč: "Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus" (Lk 1,31).
Beseda "Jezus" ali "Ješua" v aramejščini pomeni Jahve je zveličanje". Čeprav je bilo tedaj to pogosto ime, je njegovo pomenilo prav poslanstvo njega, ki ga je nosil. Odrešenik je prišel, da bi s svojimi besedami in deli pokazal, da je Jahve zveličanje.
Spretnost evangelizacije
To, kar smo doslej povedali o ključnem pomenu ozdravljana za oznanjanje evangelija, so kristjani v prvih treh stoletjih gotovo razumeli. Pristop k veri v prvi Cerkvi je bil zelo preprost. Kakor je Jezus privabljal množice s čudeži in pošiljal učence ozdravljat in izganjat hude duhove, so tudi prvi kristjani na ozdravljanje in izganjanje duhov gledali kot na kjuč spreobrnjenja.
V stoletjih, ko so kristjane preganjali, ni bilo množičnih evangelizacij. Spreobrnjenje je po navadi potekalo takole: predstavljaimo si, da smo bolan častilec poganskega boga. Krščanski prijatelj nam pove, da lahko ozdravimo, mi pa rečemo: "Prav. Poskusil bom." Prijatelj pošlje po starešino in skupaj molita za nas. Ozdravimo in zato smo tako navdušeni, da prosimo, naj krstita vse v hiši. Nato sledi učenje.
Ta pristop je ustrezal množicam, razumniki, peščica prebivalstva, pa so se posmehovali, češ da je to primerno samo za otroke, sužnje in ženske. Kristjani pa so bliskovito rast Cerkve pripisovali takim ozdravljenjem in izganjanju hudih duhov. Kakšna razlika v primerjavi z današnjim pogledom!
Jezus še vedno želi reševati in ozdravljati
Če ne menimo, da je bilo ozdravljenje namenjeno samo prvim kristjanom, bi se moralo nekako nadaljevati še danes. Še vedno imamo bolne med seboj in še vedno potrebujemo ozdravljenje. Povsod okoli sebe v klopeh pri nedeljski sveti maši vidimo ranjene ljudi. Tudi tisti na prižnici in za oltarjem so ranjeni. Jasno je, da danes močno potrebujemo ozdravljenje.
Če moramo kot kristjani nadaljevati Jezusovo poslanstvo, moramo znova osvojiti ključne sestavine njegovega poslanstva. Pomislimo, kaj bi pomenilo, če bi lahko iskreno opisali, kako smo v polnosti zaživeli Kristusovo življenje in bi resnicoljubno rekli: "Bog me je mazilil s Svetim Duhom in močjo; hodim iz kraja v kraj ter delam dobra dela in ozdravljam vse, ki so pod hudičevo oblastjo" (prim. Apd 10,37-38).
Pomislimo tudi, kaj bi pomenilo, če bi vsa Cerkev lahko odgovorila vsem, ki iskreno sprašujejo, zakaj naj bi se nam pridružili: "Pojdite in sporočite dvomljivcem, kaj ste videli in slišali: slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja evangelij; in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj" prim. (Lk 7,22-23).